2 tarikh rukhsana chimica talaash squadra bobina di zanzara numero 8

Bashkia Tiranë - Struktura e pagave- 2 tarikh rukhsana chimica talaash squadra bobina di zanzara numero 8 ,II. 32 000. 1%. 5. Pastruese. I. 31 000. 1%. 1.Shtesa për vjetërsi në punë për Lidhjen nr. 2të jepet në masën 1%pas çdo viti pune, deri në 25 vjet, dhe të llogaritet mbi pagën bazetë klasës së I.Bashkia TiranëFaqja zyrtare e Bashkisë së Tiranës. Lajme, publikime, njotime, informacion për mundësi punësimi ose praktika në bashki, informacione mbi njësitë administrative, informacione mbi atraksionet e Tiranës.Albania - KS Vllaznia Shkodër - Results, fixtures, squad ...

Albania - KS Vllaznia Shkodër - Results, fixtures, squad, statistics, photos, videos and news - Soccerway

Contatta il fornitoreWhatsApp

Bashkia Tiranë - VKM

14.8.2001: pËr inventarizimin e pronave tË paluajtshme shtetËrore dhe transferimin e pronave nË njËsitË e qeverisjes vendore: 124: 17.2.2016: pËr pezullimin dhe lirimin nga shËrbimi civil: 52: 7.2.2007

Contatta il fornitoreWhatsApp

Bashkia Tiranë - Taksa dhe Tarifa Vendore

2. Përjashtohen nga tarifa e pastrimit administratorët e pallateve në Tiranë dhe individët fermerë. Subjektet që lidhin kontratë për zënie të hapësirës publike me afat 6-mujor dhe paguajnë të plotë detyrimin në momentin e lidhjes së saj, përfitojnë reduktimin në masën 5% të vlerës së detyrimit. 2.

Contatta il fornitoreWhatsApp

BASHKIA TIRANË K V E N D I M

Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Nr.2, 1001, Tiranë, Tel::++355 4 225 120, bashkia.tiranetirana.gov.al BASHKIA TIRANË KËSHILLI BASHKIAK V E N D I M Nr. 75, datë 7.10.2016 PËR “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT BASHKIAK TË TIRANËS NR. 58, DATË 30.12.2015, “PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2016-2018 DHE

Contatta il fornitoreWhatsApp